เฮงตลอดปีถ่านกัมมันต์รูปอักษรจีนมงคล ของขวัญเปิดร้านใหม่

ถ่านกัมมัน…