ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ เจ้าแม่กวนอิม เทพผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก

“เจ้…