ของขวัญปีใหม่สำหรับเจ้านาย มังกรเลข 8 ร่ำรวย มั่งคั่ง

ของขวัญโอกาสเลื่อนตำแหน่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อไปมอบให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่ได้รับตำแหน่งใหม่