ของขวัญปีใหม่ให้หัวหน้า ปลาสัตว์มงคลมีเงินทองล้นหลาม

ของขวัญให้เจ้านายมอบให้ในวันปีใหม่ เหมาะสำหรับเจ้านายทุกสายชั้น เป็นการสร้างความรักและความเคารพที่ดีต่อกัน