ของมงคลจีนกบคาบเหรียญ (กิมเซียมซู) หมุนได้

กบคาบเหรียญ สัตว์เทพแห่งโชคลาภที่คนจีนเลือกบูชาเรียนเงินทองทรัพย์สินเข้าบ้าน เข้าร้าน