Site Loader

“เจ้าแม่กวนอิม” องค์เทพผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักสำหรับคนอยากสมหวัง

เป็นของขวัญที่มอบให้เจ้าของบ้านที่กำลังขึ้นบ้านใหม่ช่วยให้อยู่ดีมีสุข เนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพผู้ที่มีความเมตตา ให้ความรักต่อหมู่มนุษย์และสัตว์โลกการมอบเจ้าแม่กวนอิมเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ จะช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านมีความสุข อยู่ดี กินดี ทุกคนรักและสามัคคีต่อกัน ลูกหลานเป็นที่พึ่งในยามแก่เฒ่า

รายละเอียดสินค้า

*ขนาด 40 x 56 x 18 เซนติเมตร (ก x ย x ส)
*วัสดุทำจากเรซิ่นพ่นทรายเกรดพรีเมี่ยม
*ใช้สำหรับตกแต่งบ้าน ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ของขวัญเปิดร้าน ของขวัญให้ผู้ใหญ่ เป็นต้น
*สินค้ามีพร้อมส่ง

*ราคา 4,750 บาท

การจัดส่ง

จัดส่งทาง EMS ไปรษณีย์ไทย ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตัดรอบเวลา 15.00 น.
รับประกันกรณีสินค้าเสียหายระหว่างขนส่งหลังจากรับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 099-340-2413
Line : @gettime

 

คาถาสวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม

เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซ่าผ่อออ

เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง

เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊งนำมอม่อ ออป่อเยี้ย ปอล้อบิ๊ก

เจ้าแม่กวนอิม

เมื่อสวดเสร็จแล้วกล่าวต่อว่า….ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการ จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป

สินค้าตกแต่งบ้าน